CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Home / Kariera Education / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Πιστοποίηση για Στελέχη και Επιχειρήσεις

Contact us

Tηλ:
2104142145

URL:
www.csap.gr

CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου

www.csap.gr

Καθηγητής Νικήτας Ασημακόπουλος,

Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Επιστημονικός Υπεύθυνος CSAP Προγράμματος

csap@hsss.gr

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) σας καλωσορίζουν στο CSAP (Certified Systemic Analyst Professional) Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου με διεθνείς συμμετοχές.

 

Η σκέψη και η απόφασή σας να αποκτήσετε ένα Eπαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό διεθνούς κύρους με αναγνώριση στην Ελληνική και στη διεθνή αγορά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση λαμβανομένων υπ’ όψη των πολυεπίπεδων σύγχρονων απαιτήσεων. Το ΚΕΠΠ με το επαγγελματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου CSAP αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού μεταξύ των σχετικών πτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών και των απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς ενώ ταυτόχρονα στοχεύει να ενισχύσει με εξειδικευμένα προσόντα τους εν ενεργεία επαγγελματίες τους απασχολούμενους σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην ιστοσελίδα του CSAP (www.csap.gr) παρουσιάζουμε αναλυτικώς το CSAP ώστε η οριστική απόφασή σας για το CSAP να αποτελέσει θεμέλιο λίθο για τη μελλοντική επαγγελματική σας εξέλιξη.

 

To ΚΕΠΠ μέσω του CSAP στοχεύει να καταρτίσει επιστημονικώς και επαγγελματικώς Συστημικούς Aναλυτές, να τους εντάξει επιτυχώς στην αγορά της παροχής των υπηρεσιών ή/και της παραγωγής προϊόντων παρέχοντάς τους σύγχρονες πιστοποιημένες επαγγελματικές δεξιότητες σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων. Η κατάρτιση αυτή θα τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για επαγγελματική χρήση σε οποιοδήποτε σχετικό περιβάλλον και να υποστηρίζουν ικανοποιητικά τις επαγγελματικές ανάγκες και εφαρμογές με έμφαση στη διαχείριση της πολυπλοκότητας στους σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

 

Το επαγγελματικό μεταπτυχιακό πιστοποιητικό CSAP αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία στην επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποίηση. Συμμετέχουν στο CSAP και Καθηγητές Πανεπιστημίων από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα της International Federation of Systems Research (IFSR) και από την International Society for the Systems Sciences (ISSS). Επίσης στο CSAP συμμετέχουν με το λογισμικό ή/και με την παρουσίαση έργων τους πολύ γνωστές εταιρείες Συμβουλευτικής και Πληροφορικής.

 

Οφέλη Στελέχους από το CSAP για Εργασία σε Επιχειρήσεις και σε Υπηρεσίες

 

 • Ενίσχυση Ευκαιριών Εργασίας και Προαγωγών
 • Το CSAP σε κάνει Πιστοποιημένο Επαγγελματία.
 • Αναβάθμιση Τυπικών Προσόντων
 • Το CSAP σε αναβαθμίζει στην ανταγωνιστική αγορά.
 • Μοναδική Επαγγελματική Διαφοροποίηση
 • Το CSAP σε κάνει να ξεχωρίζεις.
 • Βελτίωση Επαγγελματικής Εικόνας
 • Το CSAP αλλάζει τη χωροθέτησή σου στην αγορά.
 • Ενίσχυση Επαγγελματικής Δικτύωσης
 • Το CSAP διευρύνει τις επαφές σου.
 • Αποδεδειγμένη Εφαρμοσμένη Εμπειρία
 • Το CSAP αποδεδειγμένα προσφέρει πρακτική εμπειρία.
 • Υποστήριξη στην Προετοιμασία για Πιστοποίηση κατά PMI
 • Το CSAP είναι πάντα μαζί σου.
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στην Αγορά
 • Το CSAP σου δίδει εργαλεία να κάνεις τη διαφορά.
 • Μόρια Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Δημοσίου
 • Το CSAP είναι σημαντικός μοχλός στη διοικητική σου εξέλιξη.

 

Οφέλη από το CSAP για τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς

 • Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
 • Αύξηση της Παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη των Στελεχών της
 • Δημιουργία Σύγκλησης Απόψεων και Συνοχής Ομάδων της
 • Αναβάθμιση των Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Στελεχών
 • Αύξηση της Αποδοτικότητας
 • Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας
 • Αξιοποίηση Διαθέσιμων Πόρων

 

Μέσω του CSAP προγράμματος, η Επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που παρέχει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην εκπαίδευση του προσωπικού της, εκμεταλλευόμενη το 0,45% από τις εργοδοτικές της εισφορές. (Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45%)

 

Στόχος του CSAP είναι επίσης να δώσει στους επιστήμονες εκσυγχρονισμένα πιστοποιημένα προσόντα για φυσικά πρόσωπα ώστε να είναι ηγέτες στο χώρο της διοικητικής και εκτελεστικής εργασίας τους.

 

Στο CSAP θα σας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξετε μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες τη συστημική σκέψη, η οποία θα είναι εφαλτήριο για ορθό προβληματισμό στο χώρο της εργασίας σας και ταυτόχρονα θα σας οπλίσει να προσεγγίζετε επιτυχώς την αλήθεια των προβλημάτων της κατεύθυνσής σας. Η προσέγγιση του προβλήματος παραμένει ίσως το πιο δύσκολο πρόβλημα. Επιπροσθέτως, το CSAP θα συμβάλλει στην προσωπική σας ενδυνάμωση με εξειδικευμένες μεθοδολογίες προκειμένου να επιτυγχάνετε την αποτελεσματική σύγκληση των απόψεων των μελών των επιτροπών που διαχειρίζονται προβλήματα της κατεύθυνσής σας. Η λήψη της απόφασης, η ενέργεια εκτέλεσης και ο έλεγχος είναι διαδικασίες συστημικής προσέγγισης για συγκεκριμένο έργο ώστε η ολοκλήρωσή του να είναι επιχειρηματικώς επιτυχής.

 

Οι συστημικές μεθοδολογίες, το λογισμικό των συστημικών μεθοδολογιών, το εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό των κατευθύνσεων, το επιπλέον λογισμικό των δύο κατευθύνσεων, τα έργα που θα παρουσιασθούν, το certification project σε πραγματικό περιβάλλον και τα γραπτά κείμενα του project σε μορφή βιβλίου και σε εργασία Συνεδρίου, είναι τα ουσιαστικά επαγγελματικά με ISO εφόδια του CSAP που θα σας δώσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της διαφοράς για εύκολες επαγγελματικές μεταγραφές και γενικώς για την επιτυχία σας στην αγορά.

 

Οι επαγγελματικές γνώσεις που παρέχονται στο CSAP είναι υψηλού επιπέδου με στόχο να προαγάγουν τις επιχειρηματικές σας ικανότητες για οργανωτική αποτελεσματικότητα σε ευρύ φάσμα εργασιών επαγγελματικής σταδιοδρομίας με τις διεθνείς πιστοποιήσεις του e-business και του project management.

 

Είμαστε πεποισμένοι ότι θα δωθεί η δυνατότητα στις πολύ γνωστές εταιρείες Συμβουλευτικής και Πληροφορικής που υποστηρίζουν το CSAP να προσκαλέσουν αποφοίτους του διότι το επίπεδο των εμπειριών που θα αποκομίσουν οι απόφοιτοι από το CSAP είναι γνωστό σε αυτές και έτσι θα έχουν μέσα από την προσωπική επικοινωνία την ευχέρεια να επιλέξουν κατάλληλα πρόσωπα.

 

Με τα σύγχρονα εργαλεία των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών, το CSAP προσφέρει και τη LIVE δυνατότητα της ζωντανής παρακολούθησης από οποιοδήποτε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας και από την αλλοδαπή.

 

Με τη διασφάλιση της ποιότητας του CSAP (ISO 9001:2008) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε σύγχρονους διαχρονικούς ηγέτες στον επαγγελματικό στίβο. Εάν οι στόχοι μας συμπορεύονται με τους δικούς σας, το CSAP σας καλεί να σας οδηγήσει σε νέους επαγγελματικούς ορίζοντες.