Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών – ΟΠΑ

Home / Kariera Education / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών – ΟΠΑ

Contact us

Γραμματεία Προγράμματος:

κ.κ. Κοκκίνη Ναυσικά και Κανελλοπούλου Λίνα

Διεύθυνση:
Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα, Τ.Κ.11362

Email:
cs_grad_secr@aueb.gr

Tηλ:
2108203646

Δευτέρα – Τετάρτη 12:00-14:00
Παρασκευή
11:00-13:00

Request Information
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» ιδρύθηκε το 2002, στοχεύοντας στην παροχή υψηλού επιπέδου και μεγάλου εύρους μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών.

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει:

 • Προώθηση της έρευνας σε Μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.
 • Συμμετοχή των φοιτητών σε μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
 • Συνεχώς αξιολογούμενο και εξελισσόμενο πρόγραμμα σπουδών. Ειδικότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 το πρόγραμμα θα παρέχει στο φοιτητή την ευελιξία ολοκλήρωσης της παρακολούθησης των μαθημάτων σε τρία ή τέσσερα εξάμηνα, με κατανομή μαθημάτων που επιλέγει ο ίδιος εντός των ορίων του κανονισμού σπουδών του Προγράμματος.
 • Μεγάλη ποικιλία μαθημάτων επιλογής.
 • Συνδυασμό θεωρητικής εμβάθυνσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών και απόκτησης εκτενούς εμπειρίας ανάπτυξης λογισμικού.
 • Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών.
 • Διοργάνωση ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού των τελειοφοίτων με τη συμμετοχή στελεχών από ελληνικές εταιρείες πληροφορικής.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, ευέλικτα σχεδιασμένο, και η διάρκεια του είναι τρία (3) ή τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

 

Κατευθύνσεις του Προγράμματος

Απο το ακαδημαϊκό ετος 2009-2010 θεσμοθετείται η δημιουργία των εξής κατευθύνσεων στο Π.Μ.Σ. Επιστήμης Υπολογιστών.

 • Θεμελιώσεις Επιστήμης Υπολογιστών
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων
 • Οικονομικά Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Ασφάλεια Δικτύων και Υπολογιστών
 • Εφαρμογές Επιστήμης Υπολογιστών

 

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη των Υπολογιστών” γίνονται δεκτοί ως φοιτητές για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, μετά από αίτησή τους, υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών και επιλογή:

  • απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • απόφοιτοι Πολυτεχνικών Τμημάτων καθώς και Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική,
  • πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου Ν. 2916/2001.