ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας – ΟΠΑ

Home / Kariera Education / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας – ΟΠΑ

Contact us

Διεύθυνση:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα
(7ος όροφος, γραφείο 706)
Τηλ.
+30 210 82 03 665
+30 210 82 03 631
Fax
+30 210 82 03 607
E-mail:
mscptme@aueb.gr
Website:
www.executiveme.aueb.gr
Request Information
facebook twitter youtube
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Έχει πλούσια ιστορία σημαντικών επιστημονικών επιτευγμάτων, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν και προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Μάρκετινγκ & Επικοινωνία απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων παρέχοντας τη δυνατότητα μερικής φοίτησης (part-time program) και επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθούν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Ο συνδυασμός σπουδών και εργασίας προσφέρει στο στέλεχος το μοναδικό πλεονέκτημα της ταυτόχρονης δράσης και προσωπικής ανάπτυξης, αφενός στον εκπαιδευτικό και αφετέρου στον επαγγελματικό τομέα.Το Πρόγραμμα απευθύνεται στα δυναμικά στελέχη του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας που διαθέτουν προοπτικές επιτυχούς σταδιοδρομίας στους επιστημονικούς χώρους του Προγράμματος δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη διεπιστημονικού υπόβαθρου γνώσεων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων, κάτι που τους εξασφαλίζει την ευελιξία και τη δυνατότητα προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Οι βασικές προϋποθέσεις για να συμμετάσχει κάποιος στο Πρόγραμμα είναι να έχει πτυχίο από Ελληνικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής, αποδεδειγμένη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέση ευθύνης (τουλάχιστον 3 ετών).

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δώδεκα (12) μαθήματα και μια διπλωματική εργασία. Από τα 12 μαθήματα του προγράμματος, τα οκτώ (8) είναι μαθήματα κορμού, κοινά για όλους τους σπουδαστές και τα τέσσερα (4) είναι μαθήματα επιλογής. Οι διαλέξεις των μαθημάτων γίνονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία είναι κατά κύριο λόγο Αγγλική.

Το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες. Τα μαθήματα αρχίζουν στις αρχές του μηνός Οκτωβρίου και γίνονται Παρασκευή και Σάββατο κάθε 15 ημέρες.
Εκπαιδευτική φιλοσοφία Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στην υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων, καινοτόμων και πρωτοπόρων μαθησιακών πρακτικών για ενήλικες. Στο Πρόγραμμα έχουν ενσωματωθεί μέθοδοι εκπαίδευσης όπως Μελέτες Πραγματικών Περιπτώσεων (Case Method), Παιχνίδια Προσομοίωσης (Business Games), Ομιλίες από Ηγετικά και Καταξιωμένα στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Διδακτικό Προσωπικό Το Πρόγραμμα στηρίζεται σε ένα υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδος και του εξωτερικού, με πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και μεγάλη επαγγελματική πείρα, το οποίο κάνει χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις εξελίξεις της επιστήμης του Μάρκετινγκ παγκοσμίως και προσαρμόζοντάς τες στις ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
Αναγνώριση και πιστοποίηση του Τμήματος & του Προγράμματος

  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» έχει λάβει την Πιστοποίηση Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία, “Committed to Excellence in Europe” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence, η οποία επιβεβαιώνει με αντικειμενικό τρόπο τον προσανατολισμό των εμπλεκομένων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην παροχή άριστων υπηρεσιών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης γύρω από τις επιστήμες του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας και τη διάχυση των σχετικών ωφελειών στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
  • Ακόμα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» έχει καταταχθεί στα 100 πρώτα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του αντικειμένου του διεθνώς και στην 30η θέση διεθνώς στο αντικείμενο E-Business, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης μεταπτυχιακών Eduniversal (Best Masters Ranking). Συγκεκριμένα από 12.000 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εξετάστηκαν αρχικά, επιλέχθηκαν 4.000, τα οποία στη συνέχεια κατατάχθηκαν, ανά ειδικότερη επιστημονική κατεύθυνση, με βάση ποιοτικά κριτήρια, όπως η φήμη του Προγράμματος σε φοιτητές, ερευνητές και στην αγορά εργασίας, οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Aναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, την περίοδο εγγραφών, τα δίδακτρα, τις διαδικασίες κ.λπ. θα βρείτε στο site του προγράμματος www.executiveme.aueb.gr