ΜΒΑ full time – ΟΠΑ


Contact us

Διεύθυνση:
Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33,
6ος όροφος,
Γραφείο Διατμηματικού ΜΒΑ

Τηλέφωνα:
210 8203615-616

Fax: 210 8828655

Ε-mail: secrmba@aueb.gr

Url: www.mba.aueb.gr

Request Information