Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Home / Kariera Education / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Contact us

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διεύθυνση:

Διογένους 6, Έγκωμη,
Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία,
Κύπρος

τηλ.:
(+357)22713000,

φαξ:
(+357)22713172, (+357)22662051

e-mail:
admit@euc.ac.cy,

site:
www.euc.ac.cy

Request Information

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δομημένο με βάση τα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα πρότυπα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις μιας πολυσχιδούς εκπαίδευσης και μιας ολοκληρωμένης παιδείας εξασφαλίζοντας την καταξίωση των φοιτητών του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), μεταπτυχιακού (Master Degree) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Η νέα πανεπιστημιούπολη μπορεί να δεχθεί μέχρι και 7,000 φοιτητές και αποτελείται από υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, ιδιόκτητα φοιτητικά διαμερίσματα και χώρους ψυχαγωγίας.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου. Η Λευκωσία είναι η μεγαλύτερη πόλη του νησιού και θεωρείται κέντρο οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας.

Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Σταθμό στη δυναμική και εξελισσόμενη πορεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η έγκρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχει εγκριθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα τμήματα και των τεσσάρων Σχολών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν αναγνωρισθεί ως ομοταγή και ισότιμα προς τα αντίστοιχα των Ελληνικών ΑΕΙ.

Σχολές και Τμήματα

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 4 Σχολές (9 τμήματα) από τις οποίες προσφέρονται συνολικά 24 Πτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bachelor Degree), 3 Μεταπτυχιακά προγράμματα (Master Degree) και 1 Διδακτορικό πρόγραμμα (Ph.D):

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστήμων
Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς
Τμήμα Νομικής

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου

Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονονομικών
Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανολογίας
Τμήμα Επιστημών Υγείας

Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Τεχνών
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Μέλος του Μεγαλύτερου Διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του μεγαλύτερου Διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού Laureate International Universities. Ο διεθνής αυτός Οργανισμός αποτελούμενος από 66 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 28 χώρες με σύνολο 600,000 φοιτητών, διαμορφώνει μια άλλη διάσταση στην κινητικότητα των φοιτητών, μέσω διαφόρων προγραμμάτων ανταλλαγής. Επιπρόσθετα, μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει 114 συμφωνίες με 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Σπουδές στην Ελληνική Γλώσσα

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρονται προγράμματα που διδάσκονται εξολοκλήρου στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα. Στα ελληνικά διδάσκονται προγράμματα όπως η Νομική, η Δημοτική Εκπαίδευση, τα Νηπιαγωγικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Ψυχολογία, η Κοινωνική Εργασία, η Λογοθεραπεία, η Φυσικοθεραπεία, η Νοσηλευτική, η Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση (Master), η Εκπαιδευτική Ηγεσία (Master), η Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ/Μεταπτυχιακό) και οι Επιστήμες της Αγωγής (Διδακτορικό).

Μόνο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου η Ανώτατη Διάκριση ECTS Label από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο και μοναδικό ίδρυμα σε όλη την Κύπρο και Ελλάδα που έλαβε την ανώτατη διάκριση ECTS Label (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας, μέσω αυτής της διαδικασίας τις άριστες επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί πως με την εν λόγω Ευρωπαϊκή αναγνώριση το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται στα 40 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη που κατέχουν το ECTS Label. Όπως είναι γνωστό, το ECTS είναι ένα ‘φοιτητο-κεντρικό’ σύστημα που αφορά στη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, και στοχεύει στη διαφάνεια και επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Γενικότερα, αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραμματισμού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS

Tο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS, το οποίο επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική κινητικότητα μέσω της ανταλλαγής φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού πανεπιστημίων των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν τούτου, το ERASMUS στοχεύει στη γνωριμία με τον πολιτισμό και την κουλτούρα των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System – ECTS), που εξασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση σπουδών μεταξύ των πανεπιστήμιων που υπέγραψαν συμφωνίες ανταλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υπογράψει 114 συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με 26 χώρες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Επικοινωνία

Για μια πρώτη επικοινωνία για τη λειτουργία, τα προγράμματα, τις σπουδές και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστήμιου www.euc.ac.cy ή ακολουθήστε μας στα πιο κάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να υποβάλουν αίτηση εισδοχής στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Γραφείο Εισδοχής και να μιλήσουν με Λειτουργό του Γραφείου Εισδοχής στο τηλέφωνο: +357 22713000 ή στο email: admit@euc.ac.cy

Για Επικοινωνία με το Γραφείο Στέγασης στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Λειτουργό Στέγασης στο τηλέφωνο +357 22713279 ή στο email: e.markantoni@euc.ac.cy

Ατζέντα:
Ημέρα Γνωριμίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Ελλάδα!

City Date Time Venue
Athens 26 November 2012 6:00 pm N.J.V. Athens Plaza Hotel
(2,Vas.Georgiou A’,Syntagma Square)
Thessaloniki 28 November 2012 6:00 pm Daios Hotel
(59, Nikis Ave.)
Larisa 29 November 2012 6:00 pm Larissa Imperial Hotel
(182 Farsalon str.)
Komotini 30 November 2012 6:00 pm Hotel Arcadia
(Komotini University Campus)