Περίληψη & Φωτογραφία στο Βιογραφικό. Εργαλεία χωρίς αύριο;

Home / kariera-articles / Περίληψη & Φωτογραφία στο Βιογραφικό. Εργαλεία χωρίς αύριο;


Με τόσες αλλαγές στη δομή των βιογραφικών τα τελευταία χρόνια, έχουν καταλήξει οι περισσότεροι υποψήφιοι να μην γνωρίζουν… πού τους πάν’ τα τέσσερα!Πληροφορίες Άρθρου
Date 05 Aug 2016 Categories Kariera Tips Author Έθελ Αγγελάτου, εξωτ. συνεργάτης kariera.gr, pr@kariera.gr Copyright Copyright: lazyllama, www.shutterstock.com
Διαβάστε περισσότερα