Αγγελική Χούγια


Αγγελική Χούγια

Μ.Α., Ψυχολόγος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια.

Από το 1992 διατηρεί το προσωπικό της γραφείο, κατέχοντας άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (1781/08, Αρ. Μητρώου 1696). Είναι μόνιμη εξωτερική συνεργάτης του κέντρου “Σ.ΕΠ.&E.-CAREER ASSOCIATES”.
Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και έγκριτο μέλος του European Association for Counseling. Επίσης είναι μέλος στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και από το 2009 είναι Associate Director του NBCC – Greece.