Δήμητρα Δέδε


Στέλεχος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΕΟΠΠΕΠ

 

Η Δήμητρα Δέδε, πτυχιούχος του Τμήματος «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με Μεταπτυχιακές σπουδές, Msc στο «Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι προϊσταμένη στο Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών και Εργαλείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ και μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου για την ανάπτυξη, προώθηση και προβολή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, EQF-NCP.

 

Από το 1992 απασχολήθηκε στον τομέα της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στο συντονισμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ήταν μέλος της Ομάδας Σχεδιασμού και κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης (ΕΣΠΑ) για την 4η προγραμματική περίοδο 2007-2013 και μέλος των Εθνικών Επιτροπών για την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

 

Ειδικεύτηκε στην «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και συμμετείχε στην προώθηση δράσεων επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ταυτόχρονα από το 1992 έως το 2008 εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων και επικοινωνίας και ως δημοσιογράφος στο χώρο των ΜΜΕ και της διαφήμισης, σε γραφεία Τύπου και σε έργα ανάπτυξης και υλοποίησης στρατηγικής επικοινωνίας και media plan, όπως η ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής δράσεων δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, η εταιρική επικοινωνία για τη μετοχοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς κλπ.Από το 2010 απασχολείται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.