E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Home / E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ: Πρακτικές Εφαρμογές στην Τάξη

 

 

Τα τελευταία χρόνια ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με τα παιδιά και τους εφήβους διαπιστώνουν ότι πολλοί νέοι συχνά δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες δυσκολίες και απαιτήσεις της καθημερινότητας, οι οποίες προκύπτουν λόγω αλλαγών στον τρόπο ζωής και εξαιτίας των μεταβαλλόμενων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων.

 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας και σπουδαιότητας απόκτησης και ενδυνάμωσης δεξιοτήτων ζωής, όπως η λήψη αποφάσεων, η αυτοεπίγνωση, η ενσυναίσθηση και η διαχείριση των συναισθημάτων, οι οποίες εξασφαλίζουν πολλαπλά προσωπικά και κοινωνικά οφέλη στα παιδιά και τους εφήβους, όπως, επίσης, και η παρουσίαση σημαντικών στοιχείων, αξόνων και παραδειγμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση των νέων σε δεξιότητες ζωής.

 

Παρουσιάζονται και οριοθετούνται αρχικά βασικές έννοιες που σχετίζονται με το θέμα, ενώ στη συνέχεια περιγράφονται τα τρία κυριότερα πεδία όπου καλλιεργούνται και είναι απαραίτητες οι δεξιότητες ζωής: στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινωνία. Έπειτα, αναλύονται οι βασικότεροι τομείς των δεξιοτήτων ζωής, καθώς και οι μέθοδοι, τα μοντέλα και οι τεχνικές που εφαρμόζονται στο σχολείο, με σκοπό την καλλιέργειά τους. Καθώς τα σχολεία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή, διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής και συναισθηματικής υγείας και ευεξίας των μαθητών, ακολουθεί περιγραφή του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης προγραμμάτων που έχουν υιοθετηθεί από σχολικές μονάδες, πρωτίστως σε πρωτογενές και δευτερευόντως σε δευτερογενές και τριτογενές επίπεδο και, τέλος, αναδεικνύονται τα πολλαπλά οφέλη που απολαμβάνουν παιδιά και έφηβοι για μια ζωή.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), σε στελέχη της εκπαίδευσης, πτυχιούχους τμημάτων που οδηγούνται στο εκπαιδευτικό επάγγελμα (Παιδαγωγικά Τμήματα, Τμήματα Νηπιαγωγών, Φιλοσοφικές Σχολές, Σχολές Κοινωνικών Σπουδών, Σχολές Θετικών Επιστημών κ.ά.), σε γονείς, καθώς και σε όποιον ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί σε θέματα καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος που έχει διάρκεια 6 μήνες οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα απονέμει πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET) ενώ οι απόφοιτοι μαζί με το Πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μπαμπάλης Θωμάς,  ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

To E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών στηρίζει όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα αυτή την περίοδο προσφέροντας 10% έκπτωση στα δίδακτρα των προγραμμάτων για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 14/12/2016. Επιπλέον, εφαρμόζονται ειδικές εκπτώσεις για ανέργους (30%), πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων (30%), κ.α.

 

Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

 

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=564

 

Περίοδοι Έναρξης Μαθημάτων: 23/1/2017 & 20/2/2017

 

 

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία  στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : elearn-secretariat@elke.uoa.gr.