ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY

Home / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. “MSc in Environmental Management and Sustainability” ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE “MSc in Environmental Management and Sustainability” IHU SCHOOL OF ECONOMICS, BUSINESS ADMINISTRATION AND LEGAL STUDIES

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #1

Call for expression of interest #1

 Προθεσμία: 10/03/2016

 Deadline: 10/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. “MSc in Environmental Management and Sustainability” ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE “MSc in Environmental Management and Sustainability” IHU SCHOOL OF ECONOMICS, BUSINESS ADMINISTRATION AND LEGAL STUDIES

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #2

Call for expression of interest #2

 Προθεσμία: 10/03/2016

 Deadline: 10/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. “MSc in Strategic Product Design” ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE “MSc in Strategic Product Design” IHU SCHOOL OF ECONOMICS, BUSINESS ADMINISTRATION AND LEGAL STUDIES

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #1

Call for expression of interest #1

 Προθεσμία: 10/03/2016

 Deadline: 10/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. “MSc in Strategic Product Design” ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE “MSc in Strategic Product Design” IHU SCHOOL OF ECONOMICS, BUSINESS ADMINISTRATION AND LEGAL STUDIES

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #2

Call for expression of interest #2

 Προθεσμία: 10/03/2016

 Deadline: 10/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. “MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy” ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE “MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy” IHU SCHOOL OF ECONOMICS, BUSINESS ADMINISTRATION AND LEGAL STUDIES

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Προθεσμία: 04/03/2016

 Deadline: 04/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΜΣ “MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management” ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE “MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management” IHU SCHOOL OF ECONOMICS, BUSINESS ADMINISTRATION AND LEGAL STUDIES

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Call for expressions of interest

 Προθεσμία: 01/03/2016

 Deadline: 01/03/2016