ΔΩΡΕΑΝ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΗ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ E-LEARNING ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Home / ΔΩΡΕΑΝ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΗ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ E-LEARNING ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΔΩΡΕΑΝ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΗ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ E-LEARNING ΤΟΥ ΕΚΠΑ


Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης δράσεων και προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων για τους πρόσφυγες που αυτή την περίοδο εγκαταλείπουν τις χώρες τους και αναζητούν μία καλύτερη τύχη στην Ευρώπη, σχεδίασε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ειδικά για αυτούς. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και η παρακολούθησή του θα γίνεται εξ αποστάσεως μέσω ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

 

Όσοι πρόσφυγες ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους μέσω της σελίδας https://elearn.elke.uoa.gr/refugees-gr.html μέχρι και τη Δευτέρα 29/2/2016. Τα μαθήματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 7/3/2016.

 

Η παρακολούθηση του προγράμματος διάρκειας δέκα εβδομάδων, δίνει την δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βασικές δραστηριότητες και ενέργειες που ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει ο εκπαιδευόμενος (διαπροσωπική και τηλεφωνική επικοινωνία, εμπορικές συναλλαγές, επικοινωνία με γιατρό και άλλες βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες) και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (Certificate of Attendance).

Στο πρόγραμμα θα παρέχεται πλήρης και καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη μέσω ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

 

Η δομή του προγράμματος ‘’Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας για Μη Ομιλούντες Ελληνικά’’ είναι η εξής:

 

Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στα Βασικά στοιχεία της Ελληνικής Γλώσσας
Διδακτική Ενότητα 2: Συστήνομαι
Διδακτική Ενότητα 3: Διαπροσωπική Επικοινωνία
Διδακτική Ενότητα 4: Εμπορικές Συναλλαγές
Διδακτική Ενότητα 5: Επικοινωνία σε τόπο, χώρο και χρόνο
Διδακτική Ενότητα 6: Τηλεφωνική Επικοινωνία
Διδακτική Ενότητα 7: Οδηγίες για προσανατολισμό
Διδακτική Ενότητα 8: Επικοινωνία με το γιατρό
Διδακτική Ενότητα 9: Αποχαιρετισμός
Διδακτική Ενότητα 10: Επαναληπτική Αξιολόγηση (Τεστ σε ερωτήσεις κατανόησης από καθημερινή επικοινωνία)

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε είτε να στείλετε email στη διεύθυνση elearn-secretariat@elke.uoa.gr με θέμα μηνύματος ‘’Greek Language Program’’ είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα +302103689354 και +302103689381.