ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ATTICA BROADCASTING ACTIVITIES» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Home / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ATTICA BROADCASTING ACTIVITIES» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

 

«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»

 

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Φορέας στον οποίο έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί το έργο Attica Broadcasting Activities, το οποίο αφορά απολυμένους στον κλάδο “Δραστηριότητες Προγραμματισμού και Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών” στην Περιφέρεια Αττικής. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του ΕΤΠ και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Έργο περιλαμβάνει μια δέσμη αλληλοεξαρτώμενων ενεργειών με στόχο την ενίσχυση 928 ατόμων, απολυμένων το διάστημα από 12-09-2013 έως 12-06-2014 από 16 επιχειρήσεις (βλ. σχετικό Πίνακα στην ιστοσελίδα του έργου: www.aba.uoa.gr) του ως άνω κλάδου, καθώς και τη στήριξή τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι άνεργοι ή εργάζονται με μερική ή βραχυχρόνια  απασχόληση ή έχουν δική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω ιστοσελίδα και είναι:

 • Ενέργεια Α:
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική
  • Διαμόρφωση Επιχειρηματικών Σχεδίων (προετοιμασία για τη μη συμπεριλαμβανόμενη στο παρόν έργο Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας)
 • Ενέργεια Β:Κατάρτιση
  • Β1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή
  • Β2 – Εξειδικευμένη Κατάρτιση
 • Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας

   Για εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση aba@uoa.gr ή στο τηλέφωνο 210-3640074.