Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΑΠΘ, σχετικά με την παράταση της θητείας των Συμβουλίων για ένα έτος

Home / Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΑΠΘ, σχετικά με την παράταση της θητείας των Συμβουλίων για ένα έτος

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΑΠΘ, σχετικά με την παράταση της θητείας των Συμβουλίων για ένα έτος


Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΑΠΘ σχετικά με την παράταση της θητείας των Συμβουλίων για ένα έτος

 

 

Το Συμβούλιο του ΑΠΘ θεωρεί ότι η παράταση κατά ένα χρόνο της θητείας των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων, την οποία κανένα από αυτά δεν ζήτησε, είναι αρνητική για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Προστίθεται μάλιστα σε σειρά προγενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων, που αλλάζουν διαρκώς, κατά τρόπο αποσπασματικό, το πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημιακών οργάνων και δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους.

 

Αποβλέποντας λοιπόν στο όφελος του ΑΠΘ και των ελληνικών Α.Ε.Ι. γενικότερα, το Συμβούλιο Ιδρύματος ζητά την ανάκληση της σχετικής υπουργικής απόφασης και εκλογή νέων Συμβουλίων, όπως προέβλεπε ο σχετικός νόμος.