Η WIND Ελλάς αποτελεί µια από τις πιο αναγνωρισµένες ανεξάρτητες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και έναν από τους σηµαντικότερους εργοδότες στην εγχώρια αγορά, µε συνεχή και σταθερή ανάπτυξη. Μέσα από την ευρύτερη επιχειρησιακή της στρατηγική διαµορφώνει και προωθεί ένα σύστηµα αξιών, δεσµεύσεων και συµπεριφορών που ανταποκρίνεται στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Στον πυρήνα της στρατηγικής που ακολουθεί επιδιώκει να δηµιουργεί πολλαπλά οφέλη για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και για το ευρύτερο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον. Κεντρικός άξονας αυτής της προσέγγισης είναι οι άνθρωποί της.

Με έτος ίδρυσης το 1992 έχει επενδύσει πάνω από €3 δις για να δηµιουργήσει τεχνολογικές υποδοµές και δίκτυα τηλεπικοινωνιών πανελλαδικά. Καθώς ζούµε την 4η τεχνολογική επανάσταση µε τα δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε υποδοµές νέας γενιάς τόσο στην κινητή τηλεφωνία (4G, 4G+, πιλοτικό 5G) όσο και στη σταθερή και το Internet (VDSL, FTTx). Ήδη από το 2017 αναπτύσσει ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών σε επιλεγµένες περιοχές εξασφαλίζοντας ταχύτητες που µπορεί να αγγίζουν το 1 Gbps, ενώ το 2018 µπήκε δυναµικά και στον χώρο της τηλεόρασης µε µία ξεχωριστή υπηρεσία, τη WIND VISION.

Όλα αυτά όµως δεν θα είχαν συµβεί χωρίς τη συµβολή των ανθρώπων της εταιρείας. Για την WIND οι εργαζόµενοι είναι η κινητήρια δύναµη εξέλιξης και ανάπτυξής της, µε στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης στους πελάτες της και ευρύτερα στην κοινωνία. Επενδύει συνειδητά στους ανθρώπους της γιατί πιστεύει στη µοναδικότητά τους. Λειτουργεί ως υπεύθυνος εργοδότης που εξασφαλίζει άριστες και σύγχρονες συνθήκες εργασίας και παροχές. Ανταµείβει την απόδοση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη συνολική εταιρική επιτυχία. Η συστηµατική εκπαίδευση και οι συνεχείς ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης των ανθρώπων της είναι αυτονόητες προϋποθέσεις για τη σταθερή εξέλιξη και πρόοδο της ίδιας της εταιρείας και της εµπειρίας των πελατών της.

Καθώς ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών παίζει σηµαντικό ρόλο στις ζωές όλων µας, η εταιρεία στηρίζει τη δραστηριότητά της στις επιχειρηµατικές της Αξίες, ενώ έχει θεσπίσει και εφαρµόσει πολιτικές που αποδεικνύουν τη δέσµευσή της για Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα. Επιδιώκει οι άνθρωποί της να λειτουργούν ελεύθερα και δηµιουργικά στον χώρο εργασίας τους έτσι ώστε να αξιοποιούν τα ταλέντα τους προς όφελος των ίδιων, της εταιρείας και της κοινωνίας. Πιστεύει στη µοναδικότητα των ανθρώπων της και στα όσα εκείνοι µπορούν να καταφέρουν.

Η WIND επενδύει στο µέλλον µε την τεχνολογία και τα δίκτυα νέας γενιάς, παραµένει όµως επικεντρωµένη στον άνθρωπο.

Πληροφορίες

  • Αντικείμενο

    Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες

  • Αριθμός εργαζομένων

    ~1.000

Χορηγός Έκδοσης

Η ΓΝΏΣΗ ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΆΖΕΤΑΙ!

#SHARETHEKNOWLEDGE​

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email