Η Novartis εξελίσσει την ιατρική πρακτική µε στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της ζωής των ανθρώπων. Ως µια κορυφαία παγκόσµια φαρµακευτική εταιρεία, χρησιµοποιούµε καινοτόµα επιστηµονικά δεδοµένα και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δηµιουργία θεραπειών που κάνουν τη διαφορά σε τοµείς όπου υπάρχει µεγάλη ιατρική ανάγκη. Στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων φαρµάκων, κατατασσόµαστε σταθερά µεταξύ των εταιρειών µε τη µεγαλύτερη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στον κόσµο. Τα προϊόντα µας αγγίζουν περισσότερους από 750 εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως ενώ ανακαλύπτουµε καινοτόµους τρόπους για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις πιο πρόσφατες θεραπείες µας.

 

Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. φιλοξενεί τις ακόλουθες επιχειρησιακές οµάδες:

Novartis Pharmaceuticals και Novartis Oncology (Innovative Medicines): Διαθέτουν καινοτόµα φάρµακα προστατευµένα µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, στους παρακάτω τοµείς:

 • Κυτταρικές και Γονιδιακές θεραπείες
 • Καρδιαγγειακό σύστηµα & µεταβολισµός
 • Ανοσολογία, Δερµατολογία και Ηπατολογία
 • Κεντρικό νευρικό σύστηµα
 • Αναπνευστικό σύστηµα
 • Οφθαλµολογία
 • Ογκολογία
 • Αιµατολογία

 

Sandoz Greece: Κατέχει ηγετική θέση στην ταχέως αναπτυσσόµενη βιοµηχανία των γενόσηµων και βιοοµοειδών σκευασµάτων, επιτρέποντας την πρόσβαση ανθρώπων από όλο τον κόσµο σε υψηλής ποιότητας φάρµακα.

 

Η οικογένεια της Novartis στην Ελλάδα αποτελείται περίπου από 430 εργαζοµένους. Προσβλέπουµε  στη δηµιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος µε στρατηγικές προσέλκυσης, ανάπτυξης & συµπερίληψης και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας. Η εταιρεία δίνει µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη των ανθρώπων της µέσα από προγράµµατα εκπαίδευσης & συµµετοχής σε καινοτόµα projects, που ενισχύουν µια κουλτούρα συνεχούς µάθησης. Ταυτόχρονα επιβραβεύουµε και δίνουµε κίνητρα στους εργαζοµένους µε αντικειµενικό και ισορροπηµένο τρόπο, βάσει της προσωπικής διαδικασίας αξιολόγησης. Έχουµε δηµιουργήσει µία δέσµη παροχών προς τους εργαζόµενους, µεταξύ των οποίων το ετήσιο check-up, επίδοµα παιδικού σταθµού, ιδιωτική ασφάλεια ζωής και ατυχήµατος, ιδιωτική ασφάλεια οικογένειας και συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. Εστιάζοντας στην ισορροπία µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής, εφαρµόζουµε µια σειρά ενεργειών όπως ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, καθώς και προγράµµατα υποστήριξης υγείας, οικογένειας, και εργαζοµένων. Πρόσφατα ανακοινώσαµε τη σταδιακή εφαρµογή µιας νέας πολιτικής για τις γονικές άδειες σε παγκόσµιο επίπεδο: η Νοvartis θα προσφέρει ίση γονική άδεια σε όλους τους νόµιµους γονείς που αποκτούν παιδί µέσω γέννησης, παρένθετης µητέρας ή υιοθεσίας, ανεξαρτήτως φύλου. Στην Ελλάδα η πολιτική θα εφαρµοστεί από το 2021.

 

Πληροφορίες

 • Αντικείμενο

  Υγεία – Φάρμακα

 • Διεύθυνση

  12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, ΤΚ 14451, Μεταμόρφωση

 • Τηλέφωνο

  210 2811712

 • Αριθμός εργαζομένων

  427 (στοιχεία 2018)

Χορηγός Έκδοσης

Η ΓΝΏΣΗ ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΆΖΕΤΑΙ!

#SHARETHEKNOWLEDGE​

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email