ΕUROGUIDANCE
O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) από το 2000 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Κέντρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Εuroguidance. (euroguidance.eu).

 

Στόχοι του Δικτύου Εuroguidance είναι:
– Η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας
– Η υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας με στόχο τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών τους
– Η παροχή πληροφόρησης στους συμβούλους και στους φορείς για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και της κινητικότητας

 

Oι δράσεις του Δικτύου Εuroguidance απευθύνονται σε:
– Σε συμβούλους σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και γενικά εμπλεκόμενους στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης.
– Πολίτες (μαθητές, φοιτητές, γονείς, ανέργους, επαγγελματίες, κλπ.) που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και χρειάζονται υποστήριξη στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους. 


Ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υλοποιεί ποικίλες δράσεις όπως:

– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για συμβούλους σταδιοδρομίας από τους χώρους της εκπαίδευσης και της απασχόλησης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
– Εκπόνηση επιστημονικού και πληροφοριακού υλικού τόσο για τους συμβούλους σταδιοδρομίας όσο και για το ευρύ κοινό
– Eκπόνηση μελετών, ανάπτυξη εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Εθνικών Κέντρων Εuroguidance
– Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις δημοσιότητας μαζί με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα σε εθνικό επίπεδο για την ενημέρωση των φοιτητών, των νέων και των πολιτών για θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας
– Υποστήριξη των νέων και ενηλίκων εργαζομένων και ανέργων στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους με την παροχή πληροφόρησης και εργαλείων αυτοβοήθειας μέσα από την Πύλη δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας Ενηλίκων e-stadiodromia (e-stadiodromia.eoppep.gr)
– Ενημέρωση του περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων των εκπαιδευτικών ευκαιριών “PLOIGOS” με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. (ploigos.eoppep.gr/ekep/external/index.html)

 

Η δράση υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της E.E., Πρόγραμμα ERASMUS+ (Δράσεις 2018-2020 του Εθνικού Κέντρου ΕUROGUIDANCE 75% Erasmus+ & 25% εθνική συμμετοχή).

Πληροφορίες

 • Αντικείμενο

  Πιστοποίηση Προσόντων & Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

 • Διεύθυνση

  Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αττική

 • Τηλέφωνο

  210 2709180
  210 2709000

Χορηγός Έκδοσης

Η ΓΝΏΣΗ ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΆΖΕΤΑΙ!

#SHARETHEKNOWLEDGE​

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email