Ο Όμιλος Flexopack ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί κορυφαίο παραγωγό εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας που προορίζεται για τις βιομηχανίες κρέατος, τυριών και θαλασσινών, καθώς και για τη βιομηχανία εμφιάλωσης.  Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1996 και διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, την Πολωνία και την Αυστραλία. Η έδρα του Ομίλου είναι στο Κορωπί Αττικής, όπου οι εγκαταστάσεις λειτουργούν 24/7 και υποστηρίζουν τη μεγάλη εξαγωγική δράση του Ομίλου.


Ο Όμιλος Flexopack λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούν τα προϊόντα του κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αναπτύσσει προϊόντα με μειωμένη περιβαλλοντική επίπτωση και ανακυκλώσιμα υλικά, χωρίς να υποβαθμίζει την ποιότητα και τις ιδιότητες του προϊόντος, διατηρώντας πάντα ένα σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.


Η Εταιρεία επενδύει συνεχώς σε νέες εγκαταστάσεις, σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργαζόμενοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Εταιρείας, η οποία έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και την ευημερία του προσωπικού της, καθώς και του γενικότερου κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι εργαζόμενοι, απασχολούνται σε άρτια εξοπλισμένους χώρους και παρακολουθούν ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Η παροχή γνώσεων και σεμιναρίων αποτελεί βασική διαδικασία της επιχείρησης με στόχο την εξέλιξη του συνόλου του προσωπικού.


Η Flexopack στην Ελλάδα συνεργάζεται με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία και τον εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτει, και δίνει τη δυνατότητα στους ακαδημαϊκούς οργανισμούς να επωφεληθούν από τη συνεργασία με ένα από τα πιο προηγμένα σε εξοπλισμό και πόρους εργαστήρια στον κλάδο.


Ο Όμιλος Flexopack δεσμεύεται στην επίτευξη του οράματός του, με στόχο να συνεχίσει να αποτελεί μια καινοτόμο και δυναμική επιχείρηση, στον τομέα της παραγωγής εύκαμπτης συσκευασίας με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό, με σεβασμό και ζήλο για την εξέλιξη τόσο των προϊόντων, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού.

Πληροφορίες

 • Αντικείμενο

  Βιομηχανία Πλαστικής Συσκευασίας

 • Διεύθυνση

  Ηφαίστου 37, TK 19400 Κορωπί Αττικής

 • Τηλέφωνο

  210 6680000

 • Αριθμός εργαζομένων

  375

Χορηγός Έκδοσης

Η ΓΝΏΣΗ ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΆΖΕΤΑΙ!

#SHARETHEKNOWLEDGE​

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email