ΕΡΕΥΝΑ 2019

Καριέρα και Γενιές Υ & Ζ

Play Video

Τι θέλουν οι νέοι της Γενιάς Y & Z από την εργασία τους; Για πέμπτη χρονιά, το kariera.gr σε συνεργασία με το Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη έρευνα που γίνεται στην Ελλάδα για τις (σ)τάσεις των νέων της Γενιάς Υ σε σχέση με την καριέρα και την εργασία τους. Φέτος, για πρώτη φορά έχουμε δείγμα και από τη Γενιά Ζ (γεννημένοι μετά το 2000).

”Gig” οικονομία

όρος που περιγράφει τις νέες πιο ευέλικτες, προσωρινές ή freelancing μορφές εργασίας.

Στο μικροσκόπιο
οι δύο Γενιές, Υ & Ζ

Οι millennials (Γενιά Υ) αρχίζουν να ανεβαίνουν στην ιεραρχία, ενώ το πρώτο κύμα της νέας Γενιάς Ζ αρχίζει να μπαίνει στον εργασιακό χώρο.

Μαζί, ζουν και εργάζονται σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, αυτοματισμού και gig οικονομίας. Αποτελούν το πιο πολυπληθές εργατικό δυναμικό της χώρας, οπότε δίνουν το στίγμα για το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο.

Ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019, με χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο spss.

Το συνολικό δείγμα αποτελείται από 2.716 άτομα. Πιο συγκεκριμένα, στη Γενιά Υ (άτομα ηλικίας 18-39 ετών) ανήκει το 89,6% των απαντήσεων, δηλαδή 2.434 απαντήσεις. Στη Γενιά Ζ (άτομα ηλικίας 16-18 ετών) ανήκει το 4,5% των απαντήσεων, συνολικά 121. Το 5,9 των συμμετεχόντων ανήκει στη Γενιά Χ.

To 43% των συμμετεχόντων είναι άνδρες και το 57% γυναίκες.

Το 73% των συμμετεχόντων έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. Το 14% φοιτά στην Αττική, το 9% στην περιφέρεια και το 1% στο εξωτερικό, ενώ το 3% βρίσκεται ακόμα στο Λύκειο.

Ως προς το αντικείμενο των σπουδών, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων σπουδάζει ή έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων (22%), Οικονομικά (18%), Μηχανική – Μηχανολογία (11%) και Πληροφορική – Στατιστική (10%).

2.716

άτομα έλαβαν μέρος στην έρευνα

57%

των συμμετεχόντων είναι γυναίκες

43%

των συμμετεχόντων είναι άνδρες

73%

έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του

22%

Διοίκηση Επιχειρήσεων

10%

Πληροφορική - Στατιστική

Οι Ευκαιρίες Ανάπτυξης και οι Αμοιβές/Παροχές

βρίσκονται στην κορυφή των απαντήσεων

Επιλογή Εργοδότη

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εργοδότη /εταιρείας

Με ποια κριτήρια επιλέγουν εργοδότη / εταιρεία
οι Γενιές Υ & Ζ; Ποιες συγκεκριμένες εταιρείες ξεχωρίζουν; Γιατί θα αποχωρούσαν από την εταιρεία στην οποία εργάζονται;

Οι Ευκαιρίες Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης και το Πακέτο Αμοιβών/Παροχών είναι οι δυο πιο σημαντικοί παράγοντες για το σύνολο των νέων. Οι επόμενες προτεραιότητες  ωστόσο φαίνονται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη Γενιά.

Ευκαιρίες ανάπτυξης
7.5
7.5
Αμοιβές/Παροχές
7.2
6.9
Ενδιαφέρουσα εργασία
6.2
6.3
Σιγουριά/Ασφάλεια
6.0
6.5
Εργασιακές σχέσεις
5.7
5.7

Επιλογή εργοδότη

Σύγκριση Γενιές Υ & Ζ - Σημαντικοί παράγοντες στην επιλογή εργοδότη

Η Σιγουριά και η Ασφάλεια που παρέχει μια εταιρεία, όπως επίσης και το τρίπτυχο Δυναμισμός/Καινοτομία/Τεχνολογία είναι πιο σημαντικά για τη Γενιά Ζ απ’ ότι για τη Γενιά Υ.

 

Συγκρίνοντας τις δύο Γενιές Ζ & Υ υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις στην ιεράρχηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή της εταιρείας εργοδότη.  Για τους νέους της Γενιάς Ζ η σιγουριά και η ασφάλεια που τους παρέχει η εταιρεία είναι ο τρίτος πιο σημαντικός παράγοντας, ενώ για τη Γενιά Υ αυτός έρχεται τέταρτος στη σειρά ιεράρχησης. Επίσης, ο δυναμισμός, η καινοτομία και η τεχνολογία είναι σημαντικότερος παράγοντας για τη Γενιά Ζ σε σύγκριση με τη Γενιά Υ.  

Αποχώρηση

Λόγοι αποχώρησης από την εταιρεία

Στην ερώτηση αυτή θέλουμε να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που θα έκαναν τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν από την εργασία τους. Η μη τήρηση υποσχέσεων και η έλλειψη δικαιοσύνης μέσα στην εταιρεία είναι οι δύο πιο σημαντικοί λόγοι. Το ωράριο εργασίας και ο χαμηλός μισθός φαίνεται να είναι πιο σημαντικοί λόγοι αποχώρησης για τη Γενιά Ζ απ’ ότι για την Γενιά Υ.

Τήρηση υποσχέσεων
4.3
Δικαιοσύνη
4.2
Ευκαιρίες ανάπτυξης
4.1
Συνθήκες εργασίας
4.1
Ικανοποιητική θέση εργασίας
4.0
Μισθός
4.0
Αξίες
3.8
Σχέσεις με συναδέλφους
3.8
Ωράριο εργασίας
3.5
Ανταγωνισμός
2.5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1. Οι ευκαιρίες ανάπτυξης και οι αμοιβές / παροχές είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες στην επιλογή εργοδότη. Η μη τήρηση των υποσχέσεων θεωρείται ο κύριος λόγος αποχώρησης από τον οργανισμό.

Κρίση, απασχόληση και καριέρα

Ποσοστά και τύποι απασχόλησης

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τον τρόπο που οι Γενιές Υ & Ζ βλέπουν την εργασία και την καριέρα τους, γι’ αυτό εξετάζουμε λεπτομερώς το εργασιακό περιβάλλον όπως το βιώνουν.

To 65% των νέων της έρευνας εργάζονται, ενώ το 35% όχι. Τα ποσοστά παραμένουν ακριβώς τα ίδια με πέρσι. 

Η πλήρης απασχόληση έχει ανέβει αισθητά (από το 77% στο 84%), ενώ έπεσε κατά 4 και 3 ποσοστιαίες μονάδες η μερική απασχόληση και η πρακτική άσκηση.

Πλήρης απασχόληση
0%
Πρακτική άσκηση
0%
Μερική απασχόληση
0%
Καλές σχέσεις με συναδέλφους
80%
4%
Καλή φήμη στην αγορά
79%
4%
Καλές συνθήκες υγιεινής - ασφαλές περιβάλλον
74%
6%
Σιγουριά για τη θέση μου
65%
12%
Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας
62%
11%

Εργασιακό περιβάλλον

Ποσοστά ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον

Πώς αξιολογούν οι νέοι τις συνθήκες εργασίας που βιώνουν; Σε πολύ υψηλά ποσοστά βρίσκεται η ικανοποίηση από τις καλές σχέσεις με τους συναδέλφους (80%), την καλή φήμη της εταιρείας (79%) και τις συνθήκες υγιεινής και το ασφαλές περιβάλλον (74%). Ακολουθεί, με υψηλά ποσοστά άνω του 50%, η ικανοποίηση από τη σιγουριά για τη θέση και το ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας.

Παροχές

Παροχές που λαμβάνω στην εργασία μου

Ιδιωτική ασφάλιση ή/και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι η παροχή που λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων εργαζομένων (40%), ακολουθούμενη από ευέλικτο ωράριο (36%) και άδειες πέραν αυτών που ορίζει ο νόμος (33%). 

 

Πάνω από το 50% των νέων δεν έχουν καθόλου προγράμματα εξισορρόπησης προσωπικής-εργασιακής ζωής, χρηματικά bonus διαφόρων ειδών και διευκόλυνση για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως χρηματοδότηση ή εκπαιδευτικές άδειες.

40% - 44%

Ιδιωτική ασφάλιση/
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

33% - 44%

Γονικές ή άλλες άδειες πέρα
απ' αυτές που ορίζει ο νόμος

36% - 33%

Ευέλικτο ωράριο
εργασίας

26% - 53%

Χρηματοδότηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων εκτός εταιρείας

24% - 54%

Bonus,
συμμετοχή στα κέρδη

22% - 56%

Προγράμματα εξισορρόπησης
προσωπικής-εργασιακής ζωής

Μέχρι 500€
22%
31%
501-850€
39%
33%
851-1.200€
22%
22%
1.201-2.000€
14%
12%
Πάνω από 2.000€
3%
2%

Μισθός

Καθαρός μισθός που λαμβάνω

Ένα ακόμα αισιόδοξο εύρημα αφορά τον καθαρό μισθό που λαμβάνουν όσοι εργάζονται. Το ποσοστό των νέων που λαμβάνουν λιγότερο από 500€ έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με την περσινή χρονιά, και φτάνει το 22%. Παράλληλα έχει αυξηθεί αρκετά το ποσοστό όσων λαμβάνουν 501-850€, και παρατηρούμε μικρότερη αύξηση στα ποσοστά των υψηλότερων μισθών, άνω των 1.200€. Στο επίπεδο του μεσαίου μισθού (851-1.200€) το ποσοστό παραμένει σταθερά στο 22%.

 

Όσον αφορά στον ελάχιστο μηνιαίο μισθό που δήλωσαν ότι θα ήθελαν, έχει επίσης αυξηθεί σε σχέση με τις δύο προηγούμενες έρευνες, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 1.076€ για μια θέση ιδιωτικού τομέα και τα 2.212€ για εισόδημα που θα έπαιρναν από δική τους επιχείρηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2. Τα επίπεδα απασχόλησης και μισθών φαίνεται να έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο. Αυτό επιφέρει αύξηση και στις επιθυμητές αμοιβές. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό των νέων απολαμβάνει παροχές στην εργασία.

Κρίση

Οικονομική Κρίση και Καριέρα

Στην ερώτηση αυτή ρωτάμε πόσο αρνητικά έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση: α) τον τρόπο που βλέπουν οι νέοι την καριέρα τους, β) τον τρόπο που βλέπουν την εργασία τους, γ) το εργασιακό κλίμα, δ) τα σχέδια για ανάπτυξη στην καριέρα, ε) την απόφαση να αλλάξουν εργασία και στ) την προσωπική τους ζωή.
Παρακάτω βλέπουμε ότι στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τον τρόπο που βλέπουν την καριέρα τους και το πώς αυτή θα αναπτυχθεί (63% και 56%, αντίστοιχα), ενώ το 52% αναφέρει ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά και η προσωπική του ζωή. Σε σχετικά μικρότερο βαθμό φαίνεται να επηρεάζεται η απόφασή τους να αλλάξουν δουλειά (49%), πράγμα που δείχνει ότι η έλλειψη θέσεων εργασίας από μόνη της δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για να παραμείνουν στην εργασία τους. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα στοιχεία συγκρίνοντάς τα με αυτά της έρευνας του 2017. Επίσης, εξετάζοντας αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις Γενιές Υ & Ζ ως προς την αρνητική και θετική επίδραση της κρίσης παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές.

Αρνητική επίδραση της κρίσης στην καριέρα

Οπτική εργασίας
0%
Εργασιακό κλίμα
0%
Αλλαγή εργασίας
0%
Προσωπική οπτική
0%
Ανάπτυξη καριέρας
0%
Οπτική καριέρας
0%

Θετική αντιμετώπιση στην κρίση

Εκτός από την αρνητική επίδραση της οικονομικής κρίσης φαίνεται ότι υπάρχουν και θετικά ευρήματα. Η μεγάλη πλειοψηφία των νέων, σε ποσοστό 89%, αναφέρουν ότι κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να λύσουν ένα δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, πιστεύουν ότι για κάθε πρόβλημα μπορεί να βρεθεί λύση (79%) και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο (67%).

Προσωπική επίλυση προβλημάτων
0%
Λύσεις
0%
Προσωπική συνεισφορά στη βελτίωση
0%
Προσωπική οπτική
0%
Αισιοδοξία
0%
Θετικά δυσκολιών
0%

Στάσεις ως προς την καριέρα

Προσανατολισμός σε Διεθνή Καριέρα

Για την καλύτερη κατανόηση των στάσεων, χωρίσαμε τον πληθυσμό του δείγματος σε τρεις ομάδες: την Γενιά Ζ (άτομα 16-18 ετών), τους Y (άτομα Γενιάς Υ, ηλικίας 19-29) και τους Early Y (άτομα Γενιάς Υ, ηλικίας 30-39).

Τα νεότερα άτομα έχουν ισχυρότερο προσανατολισμό στη διεθνή καριέρα (σε ποσοστό 49%), και το ποσοστό μειώνεται και φτάνει το 28% όταν μιλάμε για άτομα άνω των 30 ετών.  Τα ποσοστά όσων έχουν προχωρήσει σε ενέργειες για την εύρεση εργασίας στο εξωτερικό, είναι χαμηλότερα.

Γενιά Ζ
Αρκετά-πολύ 49%
Καθόλου 6%
Υ
Αρκετά-πολύ 40%
Καθόλου 15%
Early Y
Αρκετά-πολύ 28%
Καθόλου 16%

Διεθνής Καριέρα και Επιχειρηματικότητα

είναι δύο σημαντικοί άξονες στην περίοδο της κρίσης

Στάσεις ως προς την καριέρα

Λόγοι εκπατρισμού

Η επιθυμία των νέων για διεθνή καριέρα αντικατοπτρίζεται και στις απαντήσεις που έδωσαν στην ερώτηση “για ποιους λόγους θα επιλέγατε να εργαστείτε στο εξωτερικό”. Όπως φαίνεται παρακάτω, οι ισχυρότεροι λόγοι που ωθούν τους νέους να φύγουν από τη χώρα είναι η επιθυμία τους για διεθνή εμπειρία και η δυσκολία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Συνολικά, κι εδώ φαίνεται ότι οι νεότεροι έχουν πιο έντονη τάση εκπατρισμού, σε σχέση με τους μεγαλύτερους της Γενιάς Υ.

Για να αποκτήσω διεθνή εμπειρία

Αν με μετέθετε ο οργανισμός μου

Αν υπήρχε ζήτηση για ανθρώπους με τις δικές μου γνώσεις και ικανότητες

Αν δεν έβρισκα εργασία στην Ελλάδα

Αν μου προσφερόταν μια καλύτερη δουλειά (θέση) σε άλλη εταιρεία

Αν έβρισκα δουλειά με περισσότερα χρήματα στο εξωτερικό

Στάσεις ως προς την καριέρα

Λόγοι επιστροφής στην Ελλάδα

Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να κάνουν τους νέους που έχουν φύγει να επιστρέψουν στην Ελλάδα; Ένας πιο ικανοποιητικός μισθός (75%), η ύπαρξη εργασιακών ευκαιριών και ευκαιριών ανάπτυξης (68%), οι φίλοι και η οικογένεια (54,5%), καθώς και η ποιότητα ζωής ως προς τις προσφερόμενες παροχές (50%) φαίνεται να είναι οι σημαντικότεροι λόγοι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 3. Κυριότεροι λόγοι επιστροφής στην Ελλάδα, για όσους ζουν έξω, είναι ο μισθός και οι εργασιακές ευκαιρίες.

Στάσεις ως προς την καριέρα

Επιχειρηματικός προσανατολισμός

Είναι η ίδρυση επιχείρησης μια πιθανή επιλογή καριέρας για τις Γενιές Υ & Ζ; Το 38% των νέων της Γενιάς Ζ, αλλά και των άνω των 30 ετών Y-ers έχει επιχειρηματικό προσανατολισμό. Ελαφρά μικρότερο είναι το ποσοστό στις ηλικίες 19-29 ετών. Αντίστοιχα ποσοστά δηλώνουν ότι έχουν κάποια επιχειρηματική ιδέα στο μυαλό τους. Το 14-15% των νέων δημιουργεί εισόδημα από το διαδίκτυο.
Επιχειρηματικός προσανατολισμός
4.3
Επιχειρηματική ιδέα
4.2
Δημιουργία εισοδήματος στο διαδίκτυο
4.1

... γιατί θέλω να παίρνω εγώ τις αποφάσεις για τον εαυτό μου (αυτονομία)

... γιατί μου αρέσει η πρόκληση να δημιουργήσω κάτι δικό μου

... για να κερδίζω περισσότερα χρήματα

Στάσεις ως προς την καριέρα

Λόγοι δημιουργίας επιχείρησης

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι Γενιές Υ & Ζ ξεκινούν ή θα ξεκινούσαν δική τους επιχείρηση είναι η αυτονομία, η πρόκληση και τα χρήματα που συνεπάγεται.

 

 

Οι παράγοντες που οι νέοι αντιλαμβάνονται ως εμπόδιο σε σχέση με το να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση είναι η έλλειψη χρημάτων και πόρων και η γραφειοκρατία. Τα άτομα μικρότερης ηλικίας φαίνεται ότι βλέπουν περισσότερα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, τα οποία δείχνουν να μειώνονται με την ηλικία.

Στάσεις ως προς την καριέρα

Εργασία σε startup

Πόσο οι νέοι θέλουν να εργαστούν σε startup; Φαίνεται ότι ως επιλογή γίνεται όλο και πιο ελκυστική. Οι νέοι σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με πέρσι δήλωσαν ότι θα τους ενδιέφερε αρκετά ή πολύ μια δουλειά σε startup επιχείρηση (47% και 24% αντίστοιχα).

Αρκετά
0%
Καθόλου
0%
Πολύ
0%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4. Η εργασία σε νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελεί μια ολοένα και πιο ελκυστική επιλογή για τους νέους. Η συνεργασία με άλλους νέους ανθρώπους ανοικτούς στην εμπειρία είναι ο κυρίαρχος παράγοντας για να επιλέξουν να εργαστούν σε μια startup, ενώ για τους νέους της Γενιάς Ζ η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων είναι εξίσου σημαντικός λόγος.

Σε ερώτηση ανοικτής επιλογής ρωτήσαμε σε ποιες σημερινές εταιρείες θα ήθελαν να εργαστούν. Ακολουθεί η κατάταξη των 10 πρώτων.

1. Google

2. Mondelèz International

3. Παπαστράτος - Philip Morris Int.

4. Lidl Hellas

5. Coca-Cola Τρία Έψιλον

Σε ερώτηση ανοικτής επιλογής ρωτήσαμε σε ποιες σημερινές εταιρείες θα ήθελαν να εργαστούν. Ακολουθεί η κατάταξη των 10 πρώτων.

6. Skroutz

7. Σκλαβενίτης

8. Καρέλιας Καπνοβιομηχανία

9. ΟΤΕ - COSMOTE

10. Nestlé