Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Γιατί;

Home / Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Γιατί;

hrΓια να διοικήσεις έναν οργανισµό ή µια επιχείρηση αποτελεσµατικά πρέπει πρώτα να διοικήσεις τους ανθρώπους αυτής. Ανεξαρτήτως αντικειµένου δραστηριοτήτων και στρατηγικής που µπορεί να έχει η επιχείρηση, χρειάζεται εργαζόµενους τόσο πρόθυµους όσο και ικανούς να υλοποιούν τους στόχους της. Για να µπορέσει παραδείγµατος χάριν µια επιχείρηση να προµηθεύσει την αγορά µε προϊόντα ή υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας δεν αρκεί η εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας-εξοπλισµού, είναι απαραίτητη και η «δέσµευση» του κατάλληλου προσωπικού. Με άλλα λόγια, είναι αναγκαία η αποτελεσµατική διοίκηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα µε τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρµόζεται η επιχειρηµατική στρατηγική και να επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι.

Για να είναι κάποιος σε θέση να διοικήσει και να αξιοποιήσει το προσωπικό του αποτελεσµατικά πρέπει καταρχήν να γνωρίζει πώς να επιλέξει τους ανθρώπους του, πώς να τους ανταµείψει, πώς να τους εκπαιδεύσει αλλά και πώς να τους παρακινήσει. Και είναι βέβαιο πως όποια επιλογή καριέρας και αν κάνεις, θα έρθει η στιγµή που θα γίνεις συµµέτοχος σε αυτό, καθώς είτε θα διοικείς ανθρώπους είτε θα διοικείσαι. Είναι σηµαντικό λοιπόν να έχεις γνώσεις γύρω από τη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα είτε επιθυµείς να εργαστείς σε Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού είτε σε άλλο τµήµα/θέση όπου θα έχεις κάποια ευθύνη για τη διαχείριση του προσωπικού, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επίπεδου. Και πως µπορεί να γίνει αυτό; Παρακολουθώντας ένα πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού (ΔΑΔ).

Ένα πρόγραµµα που να προσφέρει µαθήµατα υποβάθρου που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του επιχειρηµατικού πλαισίου µέσα στο οποίο ασκείται η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, όπως Εργατικό Δίκαιο, Οικονοµικά της Εργασίας, Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συµπεριφορά. Επιπλέον, να παρέχει µαθήµατα που να καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ (Προσέλκυση & Επιλογή Ανθρώπινου Δυναµικού, Αµοιβές, Εκπαίδευση, Διοίκηση της Απόδοσης, κτλ.) αλλά και µαθήµατα που να ενισχύουν τους στρατηγικούς-αναπτυξιακούς ρόλους της ΔΑΔ, όπως Διοίκηση Αλλαγών, Διαπραγµατεύσεις, Εσωτερική Επικοινωνία & Διαχείριση Κρίσεων, κλπ. Παρακολουθώντας ένα τέτοιο πρόγραµµα αντιλαµβάνεσαι την αξία του ανθρώπινου παράγοντα στο χώρο των επιχειρήσεων αλλά και τα οφέλη που µπορεί να προκύψουν από την αποτελεσµατική διοίκησή του.

 

 Και µετά, τι;

 

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού έχεις αναπτύξει δεξιότητες που συνδέονται µε την πρόσληψη, την κατάρτιση και την επίδοση των εργαζοµένων. Κατά συνέπεια, έχεις ενισχύσει την απασχολησιµότητά σου. Πιο συγκεκριµένα, έχοντας αντιληφθεί πώς να διοικείς ανθρώπους στον εργασιακό χώρο, πώς να οδηγείς την αλλαγή µετασχηµατίζοντας την εγγενή δύναµη του ανθρώπινου παράγοντα σε ευκαιρίες για ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, έχεις αναπτύξει τις βασικές δεξιότητες που επιθυµούν οι περισσότεροι εργοδότες. Έχεις αναπτύξει δεξιότητες-κλειδιά για την είσοδο στην αγορά εργασίας και την εξέλιξη σου σε αυτήν, καθώς µπορούν να φανούν χρήσιµες σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων και κλάδων. Δεξιότητες που αναγνωρίζονται διεθνώς και οδηγούν στο να δηµιουργούνται διάφορες επαγγελµατικές ευκαιρίες τόσο σε τµήµατα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού όσο και στο χώρο της συµβουλευτικής-consulting πάνω σε θέµατα καριέρας, εκπαίδευσης, προσέλκυσης, επιλογής, κτλ. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο εν όψει µιας ερευνητικής / ακαδηµαϊκής καριέρας. Τέλος, τη σύνδεση µε την αγορά εργασίας ενισχύουν τα προγράµµατα πρακτικής άσκησης σε συνεργασία µε επιχειρήσεις, αλλά και οι σύλλογοι αποφοίτων των εν λόγω µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών που έχουν ως απώτερο σκοπό να προσφέρουν εργασιακές «εµπειρίες» και ευκαιρίες κοινωνικής δικτύωσης

Κωνσταντίνα Γεωργίου,
Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Αποφοίτων HR Alumni – Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην ΔΑΔ του ΟΠΑ
http://www.hrm.aueb.gr/

Ιωάννης Νικολάου,
Αναπληρωτής Καθηγητής – Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην ΔΑΔ του ΟΠΑ
http://www.hrm.aueb.gr