“Αγκαζέ” Αγγελία & Βιογραφικό

Home / “Αγκαζέ” Αγγελία & Βιογραφικό

Η Αγγελία

Όλα αρχίζουν από την έρευνα για την αγγελία που θα ταιριάξει στο προφίλ σας. Όπως οι Υπεύθυνοι Επιλογής Προσωπικού αναζητούν τον υποψήφιο που θα ταιριάξει στη θέση που θέλουν να καλύψουν, έτσι κι εσείς αναζητάτε τη θέση που θα ταιριάζει στα “θέλω” σας. Συνεπώς, και οι δύο πλευρές έχουν µερίδιο στην επιλογή.

 

 Το Βιογραφικό

 

Βρείτε την κατάλληλη αγγελία που ταιριάζει στα προσόντα και τις δυνατότητές σας. Εξετάζοντας την αντιστοιχία απαιτήσεων-προσόντων, θυµηθείτε ότι χρειάζεται να πληροίτε τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν (70%-75%). Ακόµα κι αν δεν τα καλύπτετε όλα, αυτό δε σηµαίνει απαραίτητα ότι θα σας απορρίψουν. Τουναντίον, αυτό είναι το “µυστικό”. Τις περισσότερες φορές, οι Υπεύθυνοι Επιλογής Προσωπικού, καταγράφουν λίγα παραπάνω προσόντα από τα απαιτούµενα για τη θέση, για να διασφαλίσουν ότι τα βιογραφικά που θα λάβουν θα είναι σίγουρα εντός του επιθυµητού πλαισίου. Αν όµως, κατέχετε τα µισά ή λιγότερα από τα µισά απ’ αυτά που ζητούνται, είναι προφανές ότι δεν είστε ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση.  

 

Αποστολή Βιογραφικού

 

Εφόσον έχετε βρει την αγγελία που αντιστοιχεί στο προφίλ σας κατά τα παραπάνω, αποστείλετε άµεσα το βιογραφικό σας. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν αγγελίες που αναρτώνται για λίγες ώρες µόνο, εξ ου και χρειάζεται να τις προλάβετε. Και η πιο µικρή αναβλητικότητα για αργότερα µες την ηµέρα ή την εποµένη, θα λειτουργήσει εναντίον σας. Αν τολµήσετε και δράσετε εγκαίρως, θα φανεί και ο ζήλος που σας διακρίνει.

Επικαιροποιήστε το βιογραφικό σας, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, και αποστείλετέ το συνοδευόµενο από επιστολή, επεξηγώντας το ενδιαφέρον και τους στόχους σας. Η επιστολή αυτή (cover letter), έχει υποστεί αλλαγές και οι συνθήκες την καθιστούν ενίοτε απαραίτητη, ενίοτε καθόλου. Οι εταιρείες στο εξωτερικό κατά µεγάλο ποσοστό την θεωρούν απαραίτητη. Στην χώρα µας, παρ’ όλα αυτά, λόγω συνθηκών εκτενούς προσφοράς, έχει απαλειφθεί η ανάγκη της. Όταν οι Υπεύθυνοι Επιλογής Προσωπικού λαµβάνουν σε καθηµερινή βάση εκατοντάδες επισυνάψεις βιογραφικών, δυσκολεύονται πραγµατικά και χρονικά να “ανοίγουν” και να διαβάζουν ένα 2ο αρχείο (συνοδευτική).

Καταγράψτε, λοιπόν, σε 6-8 γραµµές το ανώτερο, τους λόγους που ταιριάζετε στην αγγελία που αιτείστε, όχι τα διαπιστευτήρια και τις δεξιότητές σας για να τραβήξετε την προσοχή του αναγνώστη. Αυτό που “κερδίζει έδαφος” µπροστά στις υπόλοιπες υποψηφιότητες, είναι µια στοχευµένη περιγραφή του γιατί θα αναλάβετε και θα φέρετε εις πέρας το ρόλο µελλοντικά, καλύτερα από άλλους και µέσω ποιων προσόντων-ταλέντων σας. Κοινώς, ποιο είναι το “ανταγωνιστικό σας πλεονέκτηµα”;

 

 Follow-Up

 

Αν και αγγλική έκφραση το “follow-up”, τη χρησιµοποιούµε καθηµερινά· κυρίως σε θέµατα πώλησης. Ελληνιστί, η ακολουθία ενεργειών µε σκοπό την επικοινωνία, την υπενθύµιση, αλλά κυρίως την τελική “πώληση”. Όπως θα έπρεπε να συµβαίνει και µε την περίπτωση αίτησης για θέση εργασίας. Προωθήσετε αποτελεσµατικά το επαγγελµατικό προφίλ σας και τις δεξιότητες που έχετε αποκτήσει, και µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός εργοδότη. Σε 2-4 ηµέρες µετά την αποστολή του βιογραφικού (ανάλογα πάντα µε τη θέση, την ιεραρχία της και την εταιρεία), επικοινωνήστε απευθείας στο τµήµα HR, µε το αρµόδιο άτοµο συλλογής βιογραφικών. Πιθανόν να το θεωρείτε δύσκολο· αναλογιστείτε, όµως, τον ανταγωνισµό σας. Όταν εσείς κωλυσιεργείτε ή διστάζετε, κάποιοι άλλοι πιέζουν τολµηρά την τύχη τους και κερδίζουν.

Καλώντας στην εταιρεία, ζητήστε να σας επιβεβαιώσουν ότι έχουν λάβει το βιογραφικό σας. Αυτό θα “εκβιάσει” αρχικά την αναζήτησή του και θα το “φέρει στην επιφάνεια”. Τέλος, ζητήστε να σας διευκρινίσουν αν έχουν λάβει όλες τις σελίδες της αποστολής, τυχόν κάποια έχει “παραπέσει”. Έτσι, θα διασφαλίσετε ότι το αρχείο σας όντως θα “ανοιχτεί” και θα διαβαστεί. Χρειάζεται, βέβαια, να δοθεί προσοχή σε όλες τις παραπάνω επικοινωνίες. Τα όρια κατά την επικοινωνία είναι λεπτά και καραδοκούν παρεξηγήσεις, όταν τα αντίθετα µέρη δεν γνωρίζονται. Καλό είναι, οι προσπάθειές σας για επικοινωνία µε το ανάλογο τµήµα, να µην γίνουν ενοχλητικές ή προκαλέσουν ανεπιθύµητα αποτελέσµατα.

Αυτό ήταν! Καταφέρατε να κερδίσετε την προσοχή τους και την πιθανότητα να ενταχθεί το βιογραφικό σας στην λίστα των “επιλαχόντων”.

 

Αναµονή Κλήσης για Συνέντευξη

 

Είστε σε αναµονή µέχρι να λάβετε κλήση από την εταιρεία για να συντονίσει ραντεβού µαζί σας προς συνέντευξη. Ο τρόπος που θα συνοµιλήσετε και θα διαχειριστείτε την κλήση, µπορεί να δράσει ευνοϊκά ή αρνητικά, και σχετίζεται τόσο µε την προετοιµασία σας ή απλά µε τη στιγµιαία σας διάθεση. Ακολουθήσετε τις παρακάτω συµβουλές, αν θέλετε να προσθέσετε το πρώτο “λιθαράκι” εύνοιας στην όλη διαδικασία:

Α.  Απαντήστε θετικά και ευχάριστα, όποια κι αν είναι η διάθεσή σας τη στιγµή που θα λάβετε την κλήση.

Ακόµα και αν η κλήση προέρχεται από γνωστό/φίλο, µπορεί να σχετίζεται µε το ραντεβού και τη θέση (έχετε βρεθεί στη θέση να µην είσαστε ενήµεροι ότι γνωστός σας εργάζεται στην εταιρεία που στοχεύετε να εργαστείτε;). Αν δώσετε λάθος εντύπωση ή “κάνετε κακή αρχή”, µπορεί αυτό να προκαλέσει άρνηση ή και επιθετική διάθεση από το άλλο µέρος, το οποίο θα δράσει καταστροφικά στη συνέντευξη και την υποψηφιότητά σας.

Β.  Διατηρήστε ουδέτερο προφίλ κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Παρά την χαρά σας, µην κουράσετε τον συνοµιλητή σας ή φανείτε υπερενθουσιώδης. Παραµείνετε ευχάριστοι µεν, αλλά και σύντοµοι – σύµφωνα µε τα “νερά” του συνοµιλητή σας.

Γ.  Καταγράψτε τις οδηγίες που θα σας δοθούν για την συνέντευξη.

Μην αρκεστείτε να τις ακούσετε, επαναπαυµένοι ότι έχετε καλή µνήµη (π.χ. αν οδηγείτε, ζητήστε λίγο χρόνο µέχρι να µπορείτε να γράψετε ή αν οδηγείτε, σταθµεύστε δεξιά). Μη ρισκάρετε. Έτσι δείχνετε ότι θέλετε να δώσετε τη δέουσα σηµασία.

Δ.  Ζητήστε πλήρη στοιχεία, δηλαδή, το όνοµα της εταιρείας, ώρα/ηµεροµηνία συνέντευξης και το πιο σηµαντικό, το όνοµα του συνεντευκτή σας.

Όταν επισκεφθείτε την εταιρεία, θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τον ίδιο, αντί να ρωτήσετε αορίστως.

Ε.  Αν έχετε απορίες αναφορικά µε το αντικείµενο της εταιρείας, µη φέρετε σε δύσκολη θέση τον συνοµιλητή ή τον καθυστερήσετε.

Θα δώσετε την εντύπωση πως δεν είστε κατάλληλα ενηµερωµένοι και δεν θυµάστε τις εταιρείες στις οποίες έχετε αποστείλει βιογραφικό. Ό,τι χρειάζεστε, µπορείτε να το ερευνήσετε µέσω του διαδικτύου και του κύκλου γνωριµιών σας.

Προσοχή: Αν έχετε ήδη προσληφθεί από άλλη εταιρεία ή έχετε λάβει πιο ελκυστική πρόταση, διαχειριστείτε την κλήση µε την ίδια ευχάριστη διάθεση. Ευχαριστήστε τον συνοµιλητή για την ευκαιρία που θα σας έδινε να γνωρίσετε καλύτερα την εταιρεία και εκπρόσωπό της και ενηµερώστε τον, ότι έχετε βρει αλλού εργασία. Ζητήστε χρόνο µε ευγενικό τρόπο, για να καταγράψετε από ποια εταιρεία σας κάλεσαν και το ονοµατεπώνυµο του συνεντευκτή. Μπορεί στο άµεσο ή έµµεσο µέλλον να αξιοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες – µην ξεχνάτε άλλωστε, ότι για να έχετε λάβει κλήση για συνέντευξη, σηµαίνει ότι περάσατε θετικά την πρώτη αξιολόγηση.

Διαβάστε περισσότερα στον Οδηγό Καριέρας 2015 | σελίδα 18