Πρόγραμμα 2016

Home / Πρόγραμμα 2016

UP EVENT 2016– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Σάββατο 8/10

Ώρες Ομιλητές Θέμα Ομιλίας
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject

 

Κυριακή 9/10

Ώρες Ομιλητές Θέμα Ομιλίας
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject
12:00 Omilitis
Title
Subject