Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2016

Home / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2016

Οι Ημέρες Καριέρας 2016 θα φιλοξενήσουν για δεύτερη φορά στις δράσεις τους το Volunteer4Greece, έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που βασικό στόχο έχει να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Η παρουσία του Volunteer4Greece στις Ημέρες Καριέρας έχει ως στόχο να ενημερώσει τους επισκέπτες, για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι τις εθελοντικές οργανώσεις και τις ομάδες που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες, είτε συμμετέχοντας στο έργο τους ως εθελοντές είτε με την προσφορά μας σε είδος. Μαζί με το Volunteer4Greece, συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟ με υπεύθυνη και έντονη δράση για το προσφυγικό.

 

Παρακάτω θα δείτε ΜΚΟ που συμμετείχαν στις Ημέρες Καριέρας 2015:

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί με το Volunteer4Greece:

URL: www.volunteer4greece.gr

E: info@volunteer4greece.gr

T: 210 81 15 398