Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2015

Home / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2015

Οι Ημέρες Καριέρας 2015 φιλοξένησαν για πρώτη φορά στις δράσεις τους το Volunteer4Greece, έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που βασικό στόχο έχει να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Η παρουσία του Volunteer4Greece στις Ημέρες Καριέρας έχει ως στόχο να ενημερώσει τους επισκέπτες, για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι τις εθελοντικές οργανώσεις και τις ομάδες που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες, είτε συμμετέχοντας στο έργο τους ως εθελοντές είτε με την προσφορά μας σε είδος. Μαζί με το Volunteer4Greece, συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟ με υπεύθυνη και έντονη δράση για το προσφυγικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί με το Volunteer4Greece:

URL: www.volunteer4greece.gr

E: info@volunteer4greece.gr

T: 210 81 15 398