Εκπαιδευτική Υποτροφία 2015

Home / Εκπαιδευτική Υποτροφία 2015

Τo Kariera.gr και το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης και δηλώνοντας έμπρακτα την στήριξή τους σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτη οικονομική/κοινωνική ομάδα αλλά επιθυμούν να σπουδάσουν, προσέφεραν για ακόμη μια χρονιά, τη δυνατότητα σε ένα συμμετέχοντα των Ημερών Καριέρας 2015, που ανήκει στην προαναφερθείσα ομάδα, να σπουδάσει με πλήρη υποτροφία.

Με την πεποίθηση πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανοικοδόμηση μιας νέας Κοινωνίας Ίσων Ευκαιριών για όλους και με πλήρη κατανόηση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν πολλοί ικανοί νέοι και νέες τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αυτή θα είναι η τρίτη χρονιά που το Kariera.gr και το ALBA προχωρούν στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Η υποτροφία αφορά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Strategic Human Resource Management, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 (κόστος προγράμματος €12.500). Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Ιανουάριο 2016 και διαρκεί 18 μήνες. Η παρακολούθηση γίνεται απογευματινές ώρες (18:00-22:00), διευκολύνοντας έτσι τους συμμετέχοντες που εργάζονται ταυτόχρονα.

Η υποτροφία είναι ανοιχτή για υποψηφίους:

  • με χαμηλό εισόδημα
  • Ανέργους
  • Άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Ατομα πολύτεκνων οικογενειών

που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στο http://www.alba.edu.gr/Academic/shrm/Pages/InfoforAdmission.aspx και επισκέφθηκαν απαραίτητα τις Ημέρες Καριέρας 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν μετά το πέρας της έκθεσης (θα αποσταλλεί email σε όσους έχουν παρεβρεθεί) να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση οικονομικοκοινωνικών κριτηρίων και παράλληλα να υποβάλλουν την αίτηση για το μεταπτυχιακό ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Ακαδημαϊκά Κριτήρια Επιλογής:

– Πτυχίο Ανώτατης/Ανώτερης Εκπαίδευσης,

– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,

– Ακαδημαϊκή επίδοση.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο ALBA τα παρακάτω:

– Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων δύο πρόσφατων έγχρωμων φωτογραφιών, η αίτηση συμπληρώνεται Onlinehttps://applications.alba.edu.gr/

Financial Aid Form

– Δύο συστατικές επιστολές,

– Αναλυτική βαθμολογία και αντίγραφο του πτυχίου (από προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές αν υπάρχουν),

– Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με Proficiency ή TOEFL (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 100) ή IELTS (ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 7.0) εκτός εάν οι προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές έχουν γίνει σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.

– Καταβολή του non-refundable application fee €60 για την αξιολόγηση της αίτησης ανεξάρτητα με την τελική απόφαση της ακαδημαϊκής επιτροπής σχετικά με την υποτροφία

– Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να περάσουν από μια προσωπική συνέντευξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα κριτήρια που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αναστασία Μπέλου, τηλ.: 210 8964531 (εσωτ. 2220), e-mail: mshrm@alba.edu.gr.

Λίγα λόγια για το μεταπτυχιακό.

Το MSc in Strategic Human Resource Management του ALBA Graduate Business School εστιάζει στη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και αποτελεί μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία, η οποία διακρίνεται για τα εφόδια που δίνει στα στελέχη και την αξία που προσθέτει στις επιχειρήσεις. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/Academic/shrm